Da li je čuveni Izvor Svete Petke na Beogradskoj tvrđavi zapravo lekovit i čudotvoran?

Čuveni Izvor Svete Petke na Kalemegdanu, odnosno, na Beogradskoj tvrđavi, mnogi smatraju lekovitim i čudotvornim. Postoje razne legende i verovanja, ali voda, ipak, nije uvek dobra za piće, pokazuju analize Gradskog zavoda za javno zdravlje.Kvalitet vode je nestalan, pa je u pojedinim periodima godine ona ispravna, a nekad, ipak, nije preporučljiva za piće. Prema poslednjim analizama od 4. i 25. januara, voda je mikrobiološki neispravna.

O tome nema obaveštenja na česmi. Jedna gospođa točila je vodu i začudila se kada smo joj saopštili da nije za piće. Odmah je upozorila supruga da vodu ne pije.Međutim, jedan Beograđanin kaže da svakodnevno pije ovu vodu.

„Bože moj, pa to je da ne poveruješ! Evo, šta mi fali, niti imam stomačnih problema, niti vrtoglavicu“, priča naš sagovornik.

Istoimeni izvor u Rakovici je, međutim, pogodan za piće i jedan je od dva trenutno „ispravna“ u gradu (drugi je kod Higijenskog zavoda u Grabovcu).

Izvor, sa kojeg ljudi tradicionalno toče vodu na Kalemegdanu, posebno tokom praznika Svete Petke, prošle godine je bio značajno čistiji u odnosu na 2020. i 2021.Od ukupno 25 uzoraka prošle godine samo u tri uočena je fizičko-hemijska nepravilnost, a i pet bakteriološka.

Naravno, kada jedan od ova dva parametra nije dobar, voda nije za piće.Godine 2021. uzeto je ukupno 24 uzorka, a 13 (54 posto) je bilo fizičko-hemijski neispravno, dok je bakteriološki neispravno bilo 10 (42 posto).U 2020. godini četiri uzorka (17 posto) nisu bila dobra po fizičko-hemijskom sastavu, a deset (42 posto) zbog prisustva bakterija.

U okviru Programa monitoringa kvaliteta podzemnih voda na teritoriji Beograda, finansiranog od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd vrši redovnu kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće na 34 objekta javnih česama sa izvorskom vodom u užoj i široj zoni grada, kazali su u ovoj ustanovi.Program kontrole predviđa sistematske kontrole kvaliteta vode sa javnih česama i kontinuirano uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, a periodično i biološke i parazitološke analize uzoraka podzemne vode, odnosno vode za piće iz 17 javnih česama tokom cele godine dva puta mesečno, i jedan put mesečno iz 17 objekata u prigradskim naseljima u periodu od aprila do septembra.

Najčešći uzrok odstupanja fizičko-hemijskih parametra u odnosu vrednosti predviđene Pravilnikom, je umereno snižena pH vrednost, što nema zdravstvenog značaja. Od mikroboloških pokazatelja nejčešće je zabeleženo prisustvo aerobnih mezofilnih bakterija (nisu patogene), nešto ređe koliformnih bakterija (uslovno patogene), a izuzetno retko u par uzoraka u posmatranom periodu bakterija fekalnog porekla.Filter za prečišćavanje postavljen na izvoru Svete Petke na Kalemegdanu, daje relativno zadovoljavajuće rezultate u pogledu kondicioniranja vode, ali se beleži veći udeo mikrobiološki neispravnih uzoraka, pre svega usled nepostojanja sistema za završnu dezinfekciju vode.

Lokaciju svih objekata javnih česama sa izvorskom vodom koje su obuhvaćene aktuelnim programom kontrole na teritoriji Beograda, kao i rezultate najnovijih analiza na mesečnom nivou možete pogledati na internet stranici GZZJZ.

Foto: Mateja Beljan

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.