ISPUŠTA SE 800.000 KOMARACA U NOVOM SADU!

Novosadski stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta planiraju da ove godine na više od 40 lokacija ispuste čak 800.000 sterilnih komaraca. Razlog – ispuštanjem ovakvih komaraca njihov broj se zapravo smanjuje. Da ova tehnika ima mnogo smisla već je dokazano širom sveta, gde se ispuštanjem sterilnih mužjaka komaraca smanjuju populacije ovih insekata.

Kako se ova tehnika sprovodi, da li je bolja od hemijskih tretmana i da li komarci uopšte mogu da postanu „otporni“ na tretmane iz vazduha, sa vode i zemlje za 021.rs objasnila je prof. dr Aleksandra Ignjatović Ćupina, entomološkinja sa Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine, Laboratorije za medicinsku i veterinarsku entomologiju na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Upravo iz njenog dvorišta je prošle godine ispušteno 50.000 sterilnih mužjaka azijskog tigrastog komarca. Tehnika se bazira na masovnom razmnožavanju azijskog tigrastog komarca u laboratorijskim uslovima – razdvajaju se polovi tako da se izdvoje mužjaci koji se potom sterilišu zračenjem, a sterilne jedinke završavaju u urbanim prostorima gde se „takmiče“ sa plodnim mužjacima u parenju.

Tehnika sterilnih insekata se primenjuje protiv invazivnih vrsta komaraca, kao što je azijski tigrasti komarac, jer se ženke tigrastog komarca ove vrste, objašnjava Aleksandra, pare samo jednom u toku života.

„Dakle, ako se ženka sparila sa sterilnim mužjakom, neće produkovati potomstvo, polagaće isključivo sterilna jaja, dok sterilni mužjak može da se pari sa više ženki. Otpuštanje sterilnih mužjaka je potpuno bezbedno za životnu sredinu, mužjaci ne bodu već se hrane nektarom, mednom rosom i drugim slatkim materijama u prirodi, a mužjaci se sterilišu X ili rendgen zracima, nisu radioaktivni i nema nikakve opasnosti od bilo kakvih pojava opasnih za ljude“, naglašava prof. dr Aleksandra Ignjatović Ćupina.

Ova metoda se već oko šest decenija primenjuje protiv insekata od medicinskog značaja i štetočina u poljoprivredi, na primer za suzbijanje mediteranske voćne muve. Ukoliko ste se zapitali zbog čega su najkvalitetnije narandže poreklom iz Valensije, odgovor leži u činjenici da se u Španiji voće hemijski ne tretira, već se voćna muva suzbija isključivo tehničkom ispuštanja sterilnih insekata.

Dr Ignjatović Ćupina pojašnjava da su domaći stručnjaci – među kojima je i ona, učesnici velikog projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju (deo Svetske zdravstvene organizacije) koji je usmeren na suzbijanje invazivnih vrsta komaraca u urbanim sredinama primenom tehnike sterilnih insekata. Učesnici projekta su prošli brojne stručne obuke za samu proceduru, pa je u Srbiji tako prošle godine urađena prva pilot-studija u Srbiji sa ispuštanjem 200.000 sterilnih markiranih mužjaka tigrastih komaraca, označenih fluorescentnim bojama radi monitoringa.

Ispuštano je po 50.000 jedinki nedeljno, tokom četiri nedelje, a stručnjaci su ih potom pratili metodom izlovljavanja u određenim vremenskim intervalima kako bi saznali koliko dugo otpušteni sterilni mužjaci žive, koliko daleko mogu da lete, te koliki je odnos broja otpuštenih sterilnih mužjaka u odnosu na fertilne mužjake i ženke iz prirodne populacije.

„To nam je bitno kako bismo, u suštini, znali da li ispuštamo dovoljan broj komaraca koji bio konkurentan fertilnim mužjacima, na kojim distancama i koliko često treba da ih otpuštamo. Ove godine pripremamo dokumentaciju za nastavak projekta i planiramo ispuštanje po 100.000 jedinki sterilnih mužjaka tigrastog komaraca nedeljno, tokom osam nedelja, na više lokacija kako bismo obezbedili homogenu pokrivenost čitave tretirane površine. Već smo postavili klopke za jaja tigrastog komarca i sakupljanjem jaja nakon svakog ciklusa otpuštanja u laboratoriji ćemo utvrditi brojnost sterilnih i fertilnih jaja“, navodi Aleksandra sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Otežavajuća okolnost za stručnjake je činjenica da Srbija još uvek nema kapacitete da sama proizvodi sterilne mužjake, pa se oni u cilju projektnih istraživanja uvoze u strogo kontrolisanim uslovima iz Italije.

„Pretpostavljamo da na početku, odmah nakon prvog otpuštanja, nećemo imati ogroman broj sterilnih jaja jer je potrebno vreme da se postignu vidljivi efekti. Ali, kako vreme bude odmicalo, sa svakim narednim otpuštanjem, broj sterilnih jaja trebalo bi da raste i da postepeno opada brojnost tigrastog komarca na ciljanoj površini. Očekivanja su nam dugoročno velika, ovo jeste obećavajuća metoda, ali je samo jedna u sklopu integralnog pristupa suzbijanju komaraca, u kome je pored svih konvencionalnih i inovativnih metoda koje se primenjuju potrebno da nam građani pomognu tako što neće nesvesno doprinositi rastu brojnosti populacija komaraca“, apeluje dr Aleksandra Ignjatović Ćupina. O čemu je reč?

Građani neretko u svojoj svakodnevnoj okolini stvaraju odlične uslove za razvoj komaraca. Ukoliko držite vodu na terasama, balkonima, verandama, prilazima kućama ili u bilo kojoj površini koja je dostupna ovim insektima, vi im nudite opciju da polažu jaja i time se razmnože u ogromnoj brojnosti.

Tigrasti i kućni komarci mogu da se razmnožavaju u vazama, kantama, buradima za sakupljanje kišnice, odbačenim starim gumama, flašama, kesama, bukvalno u svakom predmetu koje može da zadrži vodu, pa makar to bila i čaša vode koju ste zaboravili da sklonite. Pritom je azijski tigrasti komarac izuzetno agresivan u odnosu na ljude, te je nemoguće očekivati da će problem moći da se reši samo organizovanim akcijama koje sprovode izvođači „Ciklonizacije“ ili ispuštanjem sterilnih mužjaka. Održavanjem higijene prostora i redovnim pražnjenjem vode iz predmeta koji je zadržavaju, građani i te kako mogu doprineti smanjenju brojnosti komaraca.

Više pročitajte OVDE.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.