POJAVILE SE NAJNOVIJE INFORMACIJE O NESTALOJ MARIJANI IZ „VELIKOG BRATA“: Objavljeno VAŽNO SAOPŠTENJE

Marijana Seifert, pobednica regionalnog rijaliti-šoua „Veliki brat“ 2011, nestala je u aprilu prošle godine i niko, uključujući i članove njene porodice, još ne zna da li je uopšte živa

U Hrvatskim medijima se danas pojavila informacija da nestaloj Maijani Seifert država pleni imovinu.

Marijana Seifert, pobednica regionalnog rijaliti-šoua „Veliki brat“ 2011, nestala je u aprilu prošle godine i niko, uključujući i članove njene porodice, još ne zna da li je uopšte živa.

Ali sudski organi u Hrvatskoj ipak je terete zbog toga što nije plaćala račune za komunalne usluge u svom stanu u Zagrebu u periodu od aprila do novembra 2022. i sad joj preti oduzimanje imovine!

Ovu informaciju objavio je sajt Imperijal uz fotografiju službenog dokumenta, u kojem se navodi sledeće:

  • Dužnik nije podmirio dospelo potraživanje, pa se radi naplate i troškova ovoga postupka predlaže donošenje rešenja o zapleni. Nadalje se navodi kako se traži od dužnika Marijane Seifert da agenciji za naplatu dugovanja namiri troškove u iznosu od 743,51 evro, uvećan za zakonske zatezne kamate, koje teku od 17. marta pa sve do 11. novembra 2022, kada se iznos na koji treba plaćati kamate popeo na 672,45 evra. Iako se Marijani izgubio svaki trag sedam meseci pre nego što joj je ta zagrebačka agencija za naplatu dugova obračunala poslednje kamate, od Marijane Seifert očekuju da izmiri dug u roku od osam dana od dostave rešenja o izvršenju, zajedno sa obračunatim troškovima postupka u iznosu od 211,64 evra.

U spisu je i rešenje o zapleni, koje potpisuje zagrebački v. d. javnog beležnika Krešimir Valić. On je u dokumentu svojim žigom overio sledeće:

  • Nalaže se dužniku da u roku od osam dana od dana dostave ovoga rešenja namiri dug iz predloga za zaplenu zajedno s odmerenim troškovima. Određuje se zaplena radi prisilne naplate dugovanja zajedno s troškovima. Nastali troškovi postupka iznose 211,64 evra.

Javni beležnik izdao je i upozorenje Marijani Seifert kako može da napiše prigovor protiv izvršnog rešenja, ali da isti mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti. Može da izjavi prigovor u roku od osam dana od dana primanja rešenja, i to istom v. d. javnog beležnika koji je rešenje o zaplenio i doneo, a o istom odlučuje nadležni sud.

Zorana Jevtić

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.