UŽAS NAD UŽASIMA U SRBIJI Nepokretnu majku ostavio u fekalijama, zlostavljao sina (9) i ćerku ometenu u razvoju

Protiv G.P. (36) Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu podnelo je predlog za određivanje pritvora zbog postojanja opradane sumnje da je izvršio krivično delo kršenje porodičih obaveza i krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica

Naime, opravdano se sumnja da je okrivljeni u toku 2023. godine svoju majku, staru 59 godina, koja je duži vrmenski period bolesna i nepokretna te nije u stanju da se sama o sebi stara, ostavio u teškom položaju, usled čega je nastupilo teško narušavanje zdravlja oštećene, na taj način što ju je ostavio bez nadzora u nehigijenskim uslovima, u delu kuće koja kao celina nije podobna za život. Nakon obaveštenja od strane službe urgentno-prijemnog bloka Opšte bolnice u Smederevu, a nakon što je oštećena primljena na navedeno odeljenje u dezorjentisanom stanju i sa vidnim povredama po telu, po nalogu javnog tužioca izvršen je uviđaj kojom prilikom je utvrđeno da oštećena ima vidne povrede po telu u vidu otvorenih rana i hematoma, usled dugotrajnog ležanja u neadekvatnim uslovima, na polomljenom krevetu koji je bio natopljen mokraćom i fekalijama.

Takođe, okrivljenome se stavlja na teret i da je u navedenom periodu svog sina starog 9 godina prinuđavao na preteran rad i rad koji ne odgovara njegovom uzrastu, na taj način što je maloletnog oštećenog obavezivao i primoravao da sam sprema obroke za njegovu baku, kao i za maloletnu sestru staru 11 godina koja je ometena u razvoju, da čisti fekalije iz sobe u kojoj je boravila njegova baka koja nije bila u mogućnosti da ustaje iz kreveta i da se samostalno brine o sebi i svojim fiziološkim potrebama, kao i da obavlja druge poslove koji nisu u skladu sa njegovim uzrastom.

Po nalogu javnog tužioca okrivljenome je najpre određeno zadržavanje, a zatim i određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Krivično delo Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica vrši lice koje grubim zanemarivanjem svoje dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapusti maloletno lice o kojem je dužno da se stara, ili drugo lice koje zlostavlja maloletno lice ili ga prinuđava na preteran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloletnog lica ili na prosjačenje ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj. Zavisno od konkretnog oblika navedenog krivičnog dela, zaprećena je kazna zatvora do tri, odnosno do pet godina.

Krivično delo kršenje porodičnih obaveza čini svako ko kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza ostavi u teškom položaju člana porodice koji nije u stanju da se sam o sebi stara. Ako je usled dela nastupilo teško narušavanje zdravlja člana porodice, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.