ZAGREBU PRETI NAJCRNJI SCENARIO! Ugroženo više od 300.000 ljudi

Dokument „Procena rizika od velikih nesreća za područje grada Zagreba“ koji je nastao 2019. godine, navodi najgore moguće scenarije za potres, poplavu, industriju i opisane su nesreće, toplotni talasi i epidemije.

Tako se pominje najgori mogući scenario za poplavu, za koji se kaže da je krajnje malo verovatan, ali je potrebno biti svestan takvog scenarija, odnosno imati plan i sistem delovanja i za njega. Opisuje se, kako kažu „najgori mogući scenario male verovatnoće, ali najveće posledice”. Posebna briga službi nije bio samo porast vodostaja, koji je dostigao tri najviša nivoa u istoriji merenja u Zagrebu i okolini, već i činjenica da je protok Save bio na rekordnim nivoima. Količina vode koja se prelila za kratko vreme bila je izuzetna, pa je snaga tog vodenog talasa ogromna.

“Posledice poplave izazvane pucanjem savskog nasipa bile bi katastrofalne”

Ovo je bilo neviđeno opterećenje za nasipe koji su već bili dobro natopljeni kišom. Međutim, Hrvatske vode su u subotu uveče objavile: “Nasipi su u dobrom stanju”.

Posledice poplave izazvane pucanjem savskog nasipa bile bi katastrofalne. Iako je mala verovatnoća da će zbog redovnog održavanja vodozaštitnih objekata doći do pucanja savskog nasipa, u slučaju ovakvog scenarija, pored većih oštećenja, pogoršaće se i kvalitet života u poplavljenim područjima, doći će do značajan broj dugotrajno raseljenih lica, a epidemiološka situacija će takođe biti veoma ozbiljna„.

Verovatnoća događaja za mogućnost pucanja nasipa na području Grada Zagreba, s obzirom na dosadašnje pokazatelje, može se oceniti izuzetno niskom, navodi se u dokumentu.

Scenario će opisati situaciju koja može nastati nakon pucanja savskog nasipa na području Grada Zagreba za vrijeme visokog vodostaja. Ovakvim sledom događaja, pored određenog broja poginulih i povređenih, u zoni plavljenja bi nastala i značajna materijalna šteta, a bili bi ugroženi i mnogi kritični infrastrukturni objekti, škole i vrtići. Posebna opasnost odnosi se na mogućnost pucanja savskog nasipa noću. U ovom slučaju posledice su još gore, jer veliki iznenadni prodor vode u gradska naselja koja su najbliža reci Savi može da uruši niske objekte (prizemnice), dok u njima ima stanovnika, pre preduzimanja bilo kakve evakuacije i mere spasavanja.

Biće uzet u obzir najgori mogući scenario male verovatnoće, ali sa najvećim posledicama. Ideja je da se opiše najgora moguća situacija da se postave temelji za preventivno planiranje i operativno jačanje snaga civilne zaštite na području Grada Zagreba, što predstavlja proces smanjenja rizika. Poplava može ozbiljno ugroziti objekte kritične infrastrukture na području Grada Zagreba samo kao posledica pucanja savskog nasipa„, piše on.

“U urbanim sredinama uz severnu i južnu obalu Save problem predstavljaju i podzemne vode”

S obzirom na sve učestalije vremenske nepogode, posebno grmljavine koje uključuju veoma veliku količinu padavina, neki objekti kritične infrastrukture mogu biti poplavljeni zbog nedovoljne propustljivosti kanalizacionog sistema koji ne može da prikupi dovoljnu količinu vode, ali ovakvi događaji mogu samo privremeno da poremete rada i ne očekuju se veće štete, piše u nastavku. Kako se dalje navodi, u urbanim sredinama koje se nalaze uz severnu i južnu obalu Save, problem predstavljaju i podzemne vode koje za vreme visokog vodostaja poplave podrume zgrada, ali ovakvi događaji ne mogu ozbiljno da ugroze objekte kritične infrastrukture, ali mogu otežati rad. Jer nisu sva naselja Grada Zagreba vezana za glavni sistem vodosnabdevanja, u slučaju poplava lokalne vodovodne mreže mogu zamutiti tokom i nakon poplava, a zagađenje izvorišta može dovesti do epidemioloških i sanitarnih opasnosti.

Scenario “katastrofalne” poplave

Da bi došlo do “katastrofalne” poplave, meteorološki uslovi moraju biti izuzetno nepovoljni – velike količine padavina (visokog intenziteta i dugog trajanja) moraju pasti kako na području Hrvatske, tako i na području Slovenije. Realna opasnost, iako malo verovatna, koja može prouzrokovati veoma velike štete usled plavljenja, može predstavljati pucanje savskog nasipa pri visokim vodostajima.

Takva situacija dovela bi do plavljenja velikog dela naseljenog područja Grada Zagreba i nanijela bi ogromnu štetu stambenom fondu, gospodarstvu i kritičnoj infrastrukturi. Gradske četvrti Stenjevec, Trešnjevka – sever, Trešnjevka – jug, Trnje, Peščenica – Žitnjak, Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad i manji delovi gradskih četvrti Podsused – Vrapče, Donji Grad, Črnomerec, Maksimir, Sesvete i Brezovica bio bi poplavljen.

Najveća opasnost predstavlja pucanje savskog nasipa na području grada pri visokim vodostajima, praćeno propadanjem retenzije u podsljemenskom području. Veću štetu mogu prouzrokovati i bujične poplave izazvane kratkotrajnim padavinama visokog intenziteta, ali se u ovom slučaju šteta očekuje na manjem geografskom području izloženom nevremenu (deo naselja), a ne na širem području naselja, grad.

Scenario je indikativan i opisuje najgoru moguću situaciju. Mala je verovatnoća da će sve okolnosti biti najnepovoljnije, ali scenario opisuje skup svih mogućih i malo verovatnih događaja u vezi sa pretnjom. Cilj ovakvog scenarija je da podstakne razmišljanje o preventivnim merama koje je potrebno preduzeti u cilju smanjenja rizika i jačanja pripravnosti„, navodi se.

Nestanci struje

Zbog plavljenja infrastrukture dolazi do nestanka električne energije na području zahvaćenom poplavom, a zbog velikog broja poziva građana koji žele da saznaju šta se dešava ili da prijave događaj, komunikacija sa hitnim službama je blokiran. Zbog nestanka struje i preopterećenja, nefunkcionalna je i komunikacija putem mobilnih telefona. Zbog blizine zgrade HRT-a mestu proboja, prostorije su poplavljene, nestala je struja, a agregati, koji su takođe bili poplavljeni, nisu radili, pa je emitovanje radio i TV programa HRT-a prekinuto.

Stanovništvo je tako odsečeno od informacija. Poplavljena su i industrijska postrojenja na Žitnjaku, pa postoji opasnost od ekološkog udesa. Došlo je do delimičnog urušavanja Mosta slobode, pa je prekinuta saobraćajna komunikacija između Trnja i Novog Zagreba. Saobraćaj je otežan zbog poplavljenih puteva, a do delova naselja koji su najbliži reci Savi može se doći samo čamcem. To zvuči kao najgori mogući i krajnje malo verovatan scenario. Ali je obrađeno.

Procena za Zagreb

Izvršena je procena opasnosti naselja i stanovništva na području Grada Zagreba od poplava. Rezultati procene pokazuju da je u opasnosti od poplava oko 342.578 stanovnika Grada Zagreba, što je nešto više od 43 odsto stanovništva Grada.

Ovakav talas vode bi svakako izazvao određen broj poginulih, povređenih i zatrpanih ljudi pod ruševinama, dok bi deo stanovništva ostao bez osnovnih uslova za život, bez redovnog snabdevanja, zdravstvene zaštite i slično. U slučaju prikazanog scenarija, potencijalni broj ugroženog stanovništva bio bi oko 275.000, a štete za gospodarstvo dostigle bi iznos od 138 milijardi kuna, dok bi štete vezane za društvenu stabilnost i politiku bile reda veličine kuna, 70 milijardi„, navodi se u dokumentu.

Profimedia

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.