Nad Balkanom se nadvija opasnost od novog sukoba

STALNI predstavnik Ruske Federacije pri UN Vasilij Nebenzja kazao je u intervjuu za „Politiku“ da rasprave u SB UN o 25. godišnjici NATO agresije na SR Jugoslaviju za Rusiju nije zatvoreno ističući da zapadne delegacije za današnju situaciju na Kosovu i Metohiji krive samo srpsko rukovodstvo prenebregavajući činjenicu da je upravo nelegitimna NATO agresija bila okidač za destruktivne tendencije na Balkanu.

Nebenzja ističe da se danas nad Balkanom nadvija opasnost od novog sukoba, koji provociraju zapadne zemlje.

„Događaji su počeli orkestriranim raspadom SFRJ, nastavljeni NATO invazijom na Jugoslaviju 1999. Danas iste članice Alijanse, s jedne strane, aktivno podržavaju prištinski režim, s druge strane, licemerno izjavljuju da se prisustvo UN (Unmik) treba što pre smanjiti jer navodno ne odgovara savremenim realnostima, kao i Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244“, kaže.

Sa svoje strane, kako navodi Nebenzja, Rusija čini sve i činiće sve što je u njihovoj moći da osujeti destruktivne planove zapadnih zemalja i ne samo da spreči haos na Balkanu, nego i da pomognu narodima da uspostave trajni mir u regionu.

Nebenzja ističe da je NATO agresija nad SR Jugoslavijom bila grubo kršenje međunarodnog prava i otvoreno nepoštovanje najveće vrednosti moderne civilizacije – ljudskog života.

„Delovanje zapadne koalicije bilo je potpuno neopravdano i nezakonito“, ističe i podseća da je u međunarodnom pravu upotreba sile dozvoljena uz odobrenje Saveta bezbednosti UN ili u samoodbrani, prema članu 51. Povelje UN.

Kako navodi, tada Savet bezbednosti nije doneo nikakvu odluku koja bi dozvolila takvu vojnu akciju, a nije se radilo ni o samoodbrani jer nijedna od zemalja uključenih u napad nije ni pokušala da to navede kao razlog.

„Takozvana Nezavisna međunarodna komisija za Kosovo, koja je imala zadatak da istraži posledice NATO bombardovanja 1999. godine, na osnovu rezultata svog rada objavila je dokument pod nazivom ‘Izveštaj o Kosovu’. Iako su komisiju stvorili sami zapadnjaci, čak je i ona intervenciju nazvala nelegalnom – ‘nelegalna, ali opravdana’, to je vrhunac cinizma“, kazao je. 

Podseća da je izgovor za NATO agresiju bila inscenacija u Račku januara 1999.

„Ubijeni militanti su bili preobučeni i predstavljeni kao civilne žrtve. Iste metode zapadnjaci koriste i danas. Tako je, na primer, bilo u ukrajinskoj Buči, gde je izvršena očigledna inscenacija, koja je postala izgovor za slom pregovora sa Rusijom u aprilu 2022. godine. Važno je pamtiti da rukovodstvo zemalja NATO članica nikada nije snosilo odgovornost ni za kršenje normi o upotrebi sile, ni za kršenje međunarodnog humanitarnog prava u Jugoslaviji“, dodaje.

Kako ukazuje, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), koji je imao puna ovlašćenja da istražuje NATO zločine i izvede odgovorne pred lice pravde, odlučio je da to pitanje gurne pod tepih.

Tako je, umesto tužilačke istrage, kako kaže, formiran Komitet, koji nije bio predviđen nikakvim poslovnikom MKSJ-a, za ocenu vazdušnog NATO napada na Jugoslaviju.

Taj Komitet je došao do zaključka, pogodnog za zapadne zemlje, da u vezi sa bombardovanjem Jugoslavije „pravo nije dovoljno jasno“. 

„Sve je to bilo s ciljem svrgavanja ‘nepoželjne’ vlasti i širenja svog uticaja na Balkan. Ti akti okrutnog nasilja nad civilima pokazuju potpuni prezir prema vrednosti ljudskog života kada su u pitanju sopstveni interesi Zapada. Međutim, zapadne delegacije otvoreno pokušavaju da iskoriste Svetsku organizaciju u svojim interesima i to čak ne kriju. Primeri, kao što je Francuska koja je uz podršku drugih zapadnih članica SB, ometala sednice Saveta povodom 25. godišnjice NATO agresije na Jugoslaviju, kao i promovisanje nacrta rezolucije Generalne skupštine UN o Srebrenici, direktno to dokazuju“, naglašava.

Kako ističe, kada je oponentima nezgodno da se sećaju svojih prošlih „grehova“, kažu da su događaji iz 1999. „stvar istorije“.

„To je potpuno apsurdno. Kosovo je na dnevnom redu SB UN. Savet aktivno razmatra ovu temu, i to sve češće, u vezi sa degradacijom situacije na terenu. Ali zapadne delegacije se prave da je alarmantna situacija u pokrajini, koju danas vidimo, nastala sama od sebe, a za sve krive srpsko rukovodstvo. Dok je upravo nelegitimna NATO agresija na Jugoslaviju bila okidač za destruktivne tendencije na Balkanu, čije posledice ozbiljno pogađaju stanovništvo regiona. Smatramo moralnom dužnošću da obezbedimo da ova tema ostane u fokusu pažnje međunarodne zajednice, ma koliko Zapad pokušavao da je potopi“, rekao je Nebenzja.

Novosti

Profimedia

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.