Skopske dželate advokati odbili da brane

Dok se čeka izručenje Ljupča Pa­levskog Palča, pr­voosumnjičenog za otmice i ubistva Vanje Đorčevske (14) iz Skoplja i frizera Pančeta Žežovskog (74) iz Velesa, od pravosudnih organa Turske, gde mu, po­sle hapšenja, teče ekstra­dicioni pritvor, četvorica njegovih saradnika u izvršenju teškog kri­vičnog dela, u pritvor­skoj jedinici istražnog zatvora u skopskom naselju Šuto orizari, suočeni su sa problemom da angažuju branioca.

Zato je svima, prema dostupnim infor­macijama, dodeljen advo­kat po službenoj dužno­sti, ali njegov identitet nije objavljen.

U skopskim medijima se podseća da je po hapše­nju osumnjičenih posred­stvom društvenih mreža proširen svojevrstan apel da nijedan advokat ne prihvati angažman u od­brani zločinaca. U listu „Fokus“ je objavljeno da su sa istim apelom na taj stav pozivali i sami advo­kati. No, jasno je da sudsko razrešenje čitavog sluča­ja nije moguće bez adekvat­ne odbrane osumnjičenih.

Zbog težine krivičnog dela koje im se stavlja na teret, obavezno je da ima­ju branioca.b Zato je, kako se navodi, određen jedan advokat po službenoj du­žnosti za sve pritvorene.

U pomenutom listu se na­vodi da se „za sada neće objaviti njegov identitet – zbog revolta javnosti u ovom slučaju“. U takvim okolnosti, osumnjičenima neće biti lako da obezbede „svoje“ advokate ni za predstoje­ći sudski proces. Advokat koji je zamolio da ostane anoniman, navodi da je profesionalna du­žnost odabranih advokata da u predmetu brane kli­jenta nezavisno od težine i specifičnosti dela…

„To će svakako biti u slu­čaju suđenja osumnjičeni­ma za dvostruko ubistvo – likvidaciju Đorčevske i Žeževskog. Četvorica osumnjiče­nih za otmicu i ubistva Vanje i Pančeta, kako se saznaje, u istražnom zatvoru su suočeni i sa revoltom ostalih pritvo­renika. Portal „Skopje1“ navodi da se svako njiho­vo izvođenje i uvođenje u zatvor prati sa prozora, a da „im pritvorenici dovikuju, lupaju po rešet­kama i psuju ih“.

Direk­tor zatvora Filip Andov je izjavio da je pristup četvorici osumnjičenih, među kojima je i Vanjin otac Aleksandar Đorčev­ski, ograničen i za zatvor­sku policiju. S obzirom na stepen krivičnog dela, pristup ima samo ograni­čen broj stražara sa po­sebnim karticama za ulaz.

Trojica od četvorice osumnjičenih, koji su u skopskom istražnom za­tvoru – Velibor Manev, Vlatko Kešišov i Bore Videvski, kako je potvrđe­no iz istrage, priznali su krivicu. Oni su pred tu­žiocima i u policijskoj „obradi“ objasnili svoje uloge u zločinačkom po­duhvatu. Ljupča Palevskog Palču su označili kao or­ganizatora i realizatora, egzekutora monstruoznog čina. Jedini iz te grupe, ko­ji negira krivicu i svoje učešće u grozomornom planu likvidacije, jeste otac ubijene Vanje – Alek­sandar. U istrazi je, kako je objavljeno, čak negirao da se uopšte poznaje sa ak­terima u zločinu, i tvrdio da Palevskom nije odao de­talje kretanja svoje ćerke pre otmice i ubistva.

Shutterstock

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.